top of page

Adrià i Cristina

MAS CAN FERRER

TEASER

Espai: Mas Can Ferrer | Banquet: Càterig Montserrat | Decoració: Capital Letters | Flors: Eduard Maynegra Laguarda Vestit Núvia: Rosa Clará 

Vestit Nuvi: Tracció Nuvis | Fotografia: Érase una vez una boda | Vídeo: Cotó Films

bottom of page